Dziś 15-sty dzień miesiąca ...

Dziś 15-sty dzień miesiąca ...

Dziś 15 -sty dzień miesiąca ... Staramy się, aby w ten dzień podziękować za każdy dar!

Na funkcjonowanie Fundacji SMS z Nieba w sierpniu 2020 wpłynęło na konto (51 1020 2791 0000 7402 0210 3315) dokładnie:
3 tys 654 zł 90 gr
Z datków m.in. pokrywamy realizowane projekty.

Brakującą resztę na projekty pozyskujemy ze zbiórek na parafiach - dziękujemy księżom za zaproszenia! Przypominam, że zarząd fundacji od początku jej istnienia nie pobiera wynagrodzenia za pracę.

Ksiądz Rafał Jarosiewicz
i ekipa ZWM

Organizator

Fundacja SMS z Nieba

ul. Bolesława Chrobrego 7
75 - 063 Koszalin

BIURO PROJEKTU ZWM