Aktualności

Posłuchaj audycji o inicjatywie

O inicjatywie

Celem akcji "Biblioteka Ozdrowieńców" jest dostarczenie darmowych wartościowych książek dla pacjentów szpitali i innych placówek z całodobową opieką. Czas pobytu w szpitalu może być nie tylko czasem wychodzenia z choroby, ale też czasem rozwoju duchowego. Czasem w którym dobra książka pomoże na nowo odkrywać wartość osoby, odzyskać nadzieję i radość z życia - pomimo przeżywanych problemów, pomimo choroby. Książki, które będziemy dystrybuować mają być nie tyle rozrywką co strawą duchową. Książki te będą dawały motywację, stawiały pytania, pokazywały, że jest nadzieja nawet wtedy, kiedy z perspektywy czysto ludzkiej wygląda, że jej już nie ma.

Jakie książki przekazujemy?

Wśród tytułów przekazywanych do szpitali i innych placówek znajdują się m.in. następujące książki:

 • Marcin Jakimowicz i ks. Rafał Jarosiewicz" Z góry dziękuję"

 • ks. Rafał Jarosiewicz "Miłość chodzi po Woodstocku"

 • ks. Jan Kaczkowski "Relacyjne ćwiczenia"

 • Wojciech Kowalski SJ - "Ukształtowany"

 • Henryk Krzosek "Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło"

 • o. Michał Legan "Epicentrum Ewangelii"

 • o. Michał Olszewski i o. Michał Legan "Czarno na białym"

 • Agnieszka Pisula "Mam dziecko w niebie"

 • Eugenia Ravasio "Bóg mówi do swoich dzieci"

 • Marcin Zieliński "Wytrwaj do końca"

 • Marcin Zieliński "77 moc przebaczenia"

Dlaczego książki podczas pandemii gdy są inne potrzeby szpitali?

Ponieważ:

 1. Rozdawanie wartościowych książek jest stałym elementem działalności Fundacji
  Do tej pory rozdaliśmy pół miliona darmowych książek. Robiliśmy to w miejscach naszej działalności: na stadionach, spotkaniach na halach, w parafiach, spotkaniach młodzieży, podczas wielu inicjatyw, także podczas darmowej formacji w ramach prowadzonej przez nas Akademi Rozwoju Talentów. Tak naprawdę nie podejmujemy nowej inicjatywy, ale rozszerzamy miejsca rozdawania na placówki medyczne.

 2. Jest zapotrzebowanie
  Dostajemy wiele sygnałów o zapotrzebowaniu na dobre książki dla pacjentów placówek medycznych - zwłaszcza tam gdzie pacjenci spędzają wiele dni. Są to sygnały zarówno od osób związanych ze środowiskami szpitalnymi (pracownicy, kapelani) jak i od osób prywatnych.

Które placówki mogą pozyskać książki dla swoich pacjentów?


 1. Beneficjentami "Biblioteki ozdrowieńców" mogą zostać szpitale, hospicja, ośrodki rehabilitacyjne oraz inne placówki, w których pacjenci pozostają pod całodobową opieką.

Jak pozyskać książki dla pacjentów placówki?

Zgłoszenie placówki do niniejszego programu odbywa się przez formularz zgłoszeniowy na tej stronie. Zgłoszenia może dokonać kapelan placówki lub dowolny jej pracownik. Zalecamy, aby przed wypełnieniem formularza, uzyskać od dyrektora placówki ustne potwierdzenie zainteresowania skorzystania z naszego programu.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza, w ciągu 1-2 dni roboczych nasz pracownik nawiąże kontakt telefoniczny w celu podjęcia dalszych kroków.

Zalecenia SANEPID w/s bibliotek w placówkach medycznych

NIE WYPOŻYCZAMY KSIĄŻEK, DAJEMY KSIĄŻKI 

 W związku z tym zapewniamy maksimum bezpieczeństwa. Pacjenci dostają tylko nowe książki i zabierają je ze sobą do domu. Książka nie przechodzi od pacjenta do pacjenta. Ten fakt powoduje, że dystrybucja książek w ramach naszego programu zupełnie pomija problemy sanitarne towarzyszące tradycyjnemu wypożyczaniu książek w bibliotekach szpitalnych.

Organizator i Partnerzy

Kampania powstała i jest prowadzona we współpracy Fundacji SMS z Nieba, Fundacji Służąc Życiu oraz wydawnictwa RTCK.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Fundacja SMS z Nieba.

Jak można wesprzeć akcje?

Powiedz innym o inicjatywie

"Biblioteka Ozdrowieńców".

Jeśli chcesz, wpłać darowiznę na zakup kolejnych książek dla pacjentów i na pokrywanie kosztów wysyłek.

konto do wpłat:

86 1950 0001 2006 0722 8166 0002

tytuł wpłaty:

Darowizna na bibliotekę

odbiorca:

Fundacja SMS z Nieba
ul. Chrobrego 7
75-063 Koszalin

Podsumowanie i rozliczenie otrzymanych na ten cel darowizn, będziemy umieszczać na tej stronie.

Ze względów sanitarnych, zwłaszcza w czasie panującej pandemii prosimy nie przesyłać książek do Fundacji, gdyż nie będziemy mogli ich przekazać do szpitali.

Zgłoś placówkę do programu

Aby zgłosić placówkę do programu i uzyskać darmowe książki dla pacjentów prosimy o kontakt pod nr telefonu:  512-246-412

Organizator

Fundacja SMS z Nieba

ul. Bolesława Chrobrego 7
75 - 063 Koszalin

BIURO PROJEKTU ZWM